Videozáznam ze 15. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 20. 12. 2016