Videozáznam ze 14. mimořádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 14. 10. 2016