Videozáznam z 9. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 16. 02. 2016