Videozáznam z 13. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 20. 9. 2016