Videozáznam z 12. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 21. 6. 2016