Videozáznam z 11. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 22. 3. 2016