Videozáznam z 10. jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 8. 3. 2016