Usnesení zastupitelstva č. 149 ze dne 27.9. 2011

k prodeji pronajatých bytových jednotek a atelieru v budově čp. 2009, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Boleslavská 18

č.j.: 637/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 149

ze dne 27. 9. 2011

 

k prodeji pronajatých bytových jednotek a atelieru v budově čp. 2009, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Boleslavská 18

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

prodej pronajatých bytových jednotek a atelieru dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Bytová jednotka č. 2009/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 487/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    855 081,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 722/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 289 356,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 714/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:   1 289 350,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 533/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    962 498,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 669/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 208 089,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 977/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 793 588,00

Bytová jednotka č. 2009/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 939/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 723 827,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 976/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 791 753,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 938/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 721 992,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1001/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 837 648,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 931/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 709 142,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 703/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 290 576,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 275/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    499 348,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 914/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 677 933,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 407/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    730 896,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 511/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    912 550,00 Kč

Bytová jednotka č. 2009/17 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 636/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    1 142 136,00 Kč

Nebytová jednotka - atelier č. 2009/102 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 180/12644  na společných částech budovy čp. 2009 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2652/1 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2652/4, vše k.ú. Vinohrady

Jméno: 

Cena:    244 046,00 Kč

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek  a atelieru jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

II.      u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky a atelieru dle vzorové  smlouvy o převodu bytové jednotky a atelieru schválené Radou městské části

 

 Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části