Usnesení zastupitelstva č. 529 ze dne 30.9. 2010

ke zrušení usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 3 č. 22 ze dne 21. 2. 2007 k prodeji pozemků parc. č. 3566/24, 3566/25 a 3566/26 v k. ú. Žižkov, Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685, Praha 3, IČ 27081478, z důvodu nezájmu ze strany kupujícího

č.j.: 793/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 529

ze dne 30.9.2010

ke zrušení usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 3 č. 22 ze dne 21. 2. 2007 k prodeji pozemků parc. č. 3566/24, 3566/25 a 3566/26 v k. ú. Žižkov, Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685, Praha 3, IČ 27081478, z důvodu nezájmu ze strany kupujícího

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       b e r e  n a  v ě d o m í

 

         výňatek ze Zápisu Výboru pro územní rozvoj a majetek městské části Zastupitelstva městské části Praha 3 z 9. jednání konaného dne 7. 9. 2010, který je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.      r u š í

 

         usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 3 č. 22 ze dne 21. 2. 2007 k prodeji pozemků parc. č. 3566/24, 3566/25 a 3566/26 v k. ú. Žižkov, Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684,   2685, Praha 3, IČ 27081478, z důvodu nezájmu ze strany kupujícího

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části