Usnesení zastupitelstva č. 528 ze dne 30.9. 2010

k prodeji spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2771 v k. ú. Žižkov, vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2619 na pozemku parc. č. 2771 v k. ú. Žižkov, Luční 17

č.j.: 649/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 528

ze dne 30.9.2010

k prodeji spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2771 v k. ú. Žižkov, vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2619 na pozemku parc. č. 2771 v k. ú. Žižkov, Luční 17

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       b e r e  n a  v ě d o m í

 

        doporučení Výboru pro územní rozvoj a majetek městské části Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 8. 9. 2009 a 12.1. 2010 k prodeji zastavěných pozemků obytnými domy v původním vlastnictví bytových družstev, vystavěných v rámci legislativní družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 se státní finanční, úvěrovou a jinou pomocí, za cenu 350,- Kč/m2, která jsou přílohou č. 1 a přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

         prodej spoluvlastnických podílů dle zákona č. 72/1994 Sb., na pozemku parc. č. 2771 v k. ú. Žižkov, níže uvedeným vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2619 na pozemku parc. č. 2771 v k. ú. Žižkov, Luční 17, Praha 3

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1097/31440 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 4 995 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1541/70740 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 118 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 2669/94320  ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:  

Cena: 4 051 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 4003/282960 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 025 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 2669/94320  ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 4 051 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 2669/94320 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 4 051 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 2669/94320 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 4 051 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1541/282960 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 779 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1541/70740 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 118 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 587/28296 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 970 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1541/282960 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 779 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1541/282960 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 779 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 4003/282960 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 025 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1849/70740 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 742 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 587/28296 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 970 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 2669/94320 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:  

Cena: 4 051 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1541/70740 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 118 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1541/70740 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 118 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 4003/282960 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:  

Cena: 2 025 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 587/28296 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 970 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1541/70740 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:  

Cena: 3 118 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 2669/94320 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:  

Cena: 4 051 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1849/70740 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 741 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1849/70740 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 741 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 587/28296 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 970 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1849/70740  ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 742 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 4003/282960 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 025 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 4003/282960  ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:  

Cena: 2 025 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1849/70740  ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 742 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1849/70740  ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 742 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 587/28296 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 970 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 587/28296 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 970 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1849/70740 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 742 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 587/28296 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 970 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1541/70740 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:  

Cena: 3 118 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1541/282960 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 779 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 2669/94320  ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 4 051 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 2669/94320  ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno: 

Cena: 4 051 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 2669/94320 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 4 051 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 4003/282960  ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 025 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 4003/282960  ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 025 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1849/70740  ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 742 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 587/28296  ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 970 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1541/70740 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 118 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1849/70740 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 742 ,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1541/70740 ke stavební parcele č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 118 ,-  Kč

 

 

III.    u k l á d á

 

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1.  podepsat jednotlivé smlouvy o převodu dle vzorové smlouvy schválené Radou městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části