Usnesení zastupitelstva č. 527 ze dne 30.9. 2010

k prodeji spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2781/2 v k. ú. Žižkov, vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2627 na pozemku parc. č. 2781/2 v k. ú. Žižkov, Křivá 15

č.j.: 706/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 527

ze dne 30.9.2010

k prodeji spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2781/2 v k. ú. Žižkov, vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2627 na pozemku parc. č. 2781/2 v k. ú. Žižkov, Křivá 15

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.                 b e r e  n a  v ě d o m í

 

              doporučení Výboru pro  územní rozvoj a  majetek  městské  části Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 8. 9. 2009 a 12.1. 2010 k  prodeji  zastavěných  pozemků  obytnými  domy  v  původním vlastnictví  bytových  družstev,  vystavěných  v  rámci legislativní družstevní  bytové  výstavby  platné  do  roku  1991  se  státní finanční, úvěrovou a jinou pomocí, za cenu 350,- Kč/m2, která jsou přílohou č. 1 a přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.          schvaluje

 

             prodej spoluvlastnických podílů dle zákona č. 72/1994 Sb., na pozemku parc. č. 2781/2 v k. ú. Žižkov, níže uvedeným vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2627 na pozemku parc. č. 2781/2 v k. ú. Žižkov, Křivá 15, Praha 3

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  839/14384 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 7 207,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  835/14384 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 7 172,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  1049/14384 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 9 010,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  1061/14384 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 9 113,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  521/7192 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 8 950,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  835/14384 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:  

Cena: 7 172,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  1065/14384 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 9 148,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  543/7192 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 9 328,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  901/14384 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 7 739,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  1125/14384 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 9 663,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  445/7192 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 7 645,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  901/14384 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 7 739,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  839/14384 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 7 207,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  35/496 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 8 718,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  901/14384 na stavební parcele parc. č. 2781/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 7 739,-  Kč

 

III.    u k l á d á

 

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu dle vzorové smlouvy schválené Radou městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části