Usnesení zastupitelstva č. 526 ze dne 30.9. 2010

k prodeji spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2795 v k. ú. Žižkov, vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2157 na pozemku parc. č. 2795 v k. ú. Žižkov, Křivá 7

č.j.: 651/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 526

ze dne 30.9.2010

k prodeji spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2795 v k. ú. Žižkov, vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2157 na pozemku parc. č. 2795 v k. ú. Žižkov, Křivá 7

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       b e r e  n a  v ě d o m í

 

        doporučení Výboru pro územní rozvoj a majetek městské části Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 8. 9. 2009 a 12.1. 2010 k prodeji zastavěných pozemků obytnými domy v původním vlastnictví bytových družstev, vystavěných v rámci legislativní družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 se státní finanční, úvěrovou a jinou pomocí, za cenu 350,- Kč/m2, která jsou přílohou č. 1 a přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

         prodej spoluvlastnických podílů dle zákona č. 72/1994 Sb., na pozemku parc. č. 2795 v k. ú. Žižkov, níže uvedeným vlastníkům bytových jednotek budovy č.p. 2157 na pozemku parc. č. 2795 v k. ú. Žižkov, Křivá 7, Praha 3

Spoluvlastnický podíl v rozsahu 188/4319 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 443,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  283/4319 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 5 183,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  348/4319 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 6 373,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  501/8638 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 4 588,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  348/4319 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 6 373,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  165/8638 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 1 511,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  859/8638 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 7 866,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  283/4319 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 5 183,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  188/4319 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 443,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  551/8638 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 5 046,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  283/4319 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 5 183,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  188/4319 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 3 443,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  551/8638 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 5 046,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  501/8638 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 4 588,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  80/4319 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 1 465,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  283/4319 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 5 183,-  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  283/8638 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 591,50  Kč

Spoluvlastnický podíl v rozsahu  283/8638 ke stavební parcele č. 2795, zastavěná plocha, v k. ú. Žižkov

Jméno:

Cena: 2 591,50 Kč

 

III.    u k l á d á

 

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

          1.1.  podepsat jednotlivé smlouvy o převodu dle vzorové smlouvy schválené Radou městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části