Usnesení zastupitelstva č. 47 ze dne 21.12. 2010

k záměru nadzemní lávky Parukářka - Vítkov

č.j.: 111/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 47

ze dne 21. 12. 2010

k záměru nadzemní lávky Parukářka - Vítkov

Zastupitelstvo městské části 

I.       u k l á d á

               

         Radě městské části      

Předložit záměr nadzemní lávky Parukářka – Vítkov zvolenému Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Prahy 3 k projednání. Závěr projednávání ve výboru pro územní rozvoj předložit ZMČ Praha 3 k rozhodnutí.

Do doby zpracování stanoviska tohoto výboru nebude městská část realizovat kroky v přípravě tohoto záměru.

          

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části