Usnesení ZMČ č. 436 ze dne 8.4.2010

ke zrušení usnesení č. 394 ze dne 8. 12. 2009 ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium - koncertní a výstavní síň

č.j.: 187/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 436

ze dne 8.4.2010

 

ke zrušení usnesení č. 394 ze dne 8. 12. 2009 ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium - koncertní a výstavní síň

 

Zastupitelstvo  městské části

 

I.       r u š í 

 

usnesení č. 394 ze dne 8. 12. 2009 ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium - koncertní a výstavní síň

 

 

 Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části