Usnesení ZMČ č. 266 ze dne 17.3.2009

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2535, 2536, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Na Lučinách 1, 3

č.j.: 171/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 266
ze dne 17.3.2009
 
k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2535, 2536, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Na Lučinách 1, 3
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
          
         prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže  uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
         
 
Bytová jednotka č. 2535/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 217/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena:  585 250,00
 
Bytová jednotka č. 2535/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 720/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 970 640,00
 
Bytová jednotka č. 2535/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 514/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 442 800,00
 
Bytová jednotka č. 2535/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 510/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 421 370,00
 
Bytová jednotka č. 2535/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 433 310,00
 
 
Bytová jednotka č. 2535/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 513/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 439 990,00
 
Bytová jednotka č. 2535/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 510/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 421 370,00
 
Bytová jednotka č. 2535/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 427 770,00
 
Bytová jednotka č. 2535/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 518/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 454 030,00
 
Bytová jednotka č. 2535/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 507/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 413 010,00
 
Bytová jednotka č. 2535/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 515/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 425 010,00
 
Bytová jednotka č. 2536/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 517/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 415 030,00
 
Bytová jednotka č. 2536/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 522/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 433 930,00
 
Bytová jednotka č. 2536/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 523/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 418 380,00
   
Bytová jednotka č. 2536/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 522/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 444 370,00
 
Bytová jednotka č. 2536/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 509/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 418 580,00
 
Bytová jednotka č. 2536/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 516/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 448 410,00
 
Bytová jednotka č. 2536/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 517/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 430 540,00
 
Bytová jednotka č. 2536/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 510/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 421 370,00
 
Bytová jednotka č. 2536/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 515/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno :
Cena: 1 445 610,00
 
Bytová jednotka č. 2536/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 514/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 422 240,00
 
Bytová jednotka č. 2536/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 509/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 418 580,00
 
Bytová jednotka č. 2536/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 515/19086 na společných částech budovy čp. 2535, 2536 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2639/69, 2639/70 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2639/233 - vše k.ú. Žižkov
Jméno : 
Cena: 1 445 610,00
 
 
Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části č. 153 ze dne 24.4.2008
 
 
 
 
II.      u k l á d á
 
     1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
1.1. podepsat jednotlivé smlouvy o převodu bytové jednotky dle vzorové   smlouvy o převodu bytové jednotky schválené Radou městské části
 
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části