Usnesení ZMČ č. 195 ze dne 18.9.2008

k návrhu na volbu předsedy výboru kontrolního Zastupitelstva městské části

č.j.: 626/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části
 
 U S N E S E N Í
 
č. 195
ze dne 18.9.2008
 
k návrhu na volbu předsedy výboru kontrolního Zastupitelstva městské části
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       v o l í
 
Miroslavu Oubrechtovou do funkce předsedkyně výboru kontrolního Zastupitelstva městské části
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části