Usnesení ZMČ č. 192 ze dne 18.9.2008

k záměru rozdělení společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.

č.j.: 599/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 192
ze dne 18.9.2008
 
k záměru rozdělení společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
 
záměr rozdělení společnosti odštěpením, se vznikem dvou nových společností, kdy se stávající společnost, tj. Správa komunálního majetku Praha 3, a. s., neruší - v souladu s ust. § 243 písm. d) bod 1 a násl. ust. zákona č. 125/2008 o přeměnách obchodních společností a družstev
 
 
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části