Usnesení ZMČ č. 187 ze dne 18.9.2008

 revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 168 ze dne 26.6.2008 k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

č.j.: 617/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 187
ze dne 18.9.2008
 
k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 168 ze dne 26.6.2008 k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       r e v o k u j e
 
usnesení č. 168 ze dne 26.6.2008 k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního tak, že vypouští:
 
v bodě I.
 
2. poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního občanskému sdružení R-MOSTY ve výši 8.000 Kč na projekt Program prevence kriminality, vybavení pro volnočasové aktivity Nízkoprahového klubu pro děti a mládež
 
3. poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního Husitskému centru, o.p.s. ve výši 7.000 Kč na vybavení Nízkoprahového klubu Husita
 
 
  
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části