Usnesení zastupitelstva ze dne 18.9.2007 č. 76

ke zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 42 ze dne 24. dubna 2007 ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace

Zastupitelstvo městské části

I.         r u š í

            usnesení Zastupitelstva městské části č. 42 ze dne 24. dubna 2007 ke změně   úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní
            a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části