Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2006 č. 42703

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej 13ti nově vybudovaných a 3 volných stávajících  bytových jednotek v domech K Lučinám 2461/3, 2462/5, 2463/7, K Lučinám 2465/13, K Lučinám 2467/17, 2468/19, K Lučinám 2486/4, 2487/6, 2488/8, K Chmelnici 2492/3, 2493/5, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z vyhodnocení  výběrového  řízení  na  prodej 13ti nově vybudovaných a 3 volných stávajících bytových jednotek v  domech K Lučinám 2461/3, 2462/5, 2463/7, K Lučinám 2465/13, K Lučinám 2467/17, 2468/19, K Lučinám 2486/4, 2487/6, 2488/8, K Chmelnici 2492/3, 2493/5, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení

II.       s c h v a l u j e

1.      vyhodnocení výběrového řízení na prodej 13ti nově vybudovaných a 3 volných stávajících  bytových jednotek dle zák.č. 72/94 Sb. – umístění účastníků dle jednotlivých bytových jednotek

Bytová jednotka č. 2467/17  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1275/31789 na společných částech domů čp. 2467, 2468, 2469, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/21, 2639/20, 2639/19 a věcně příslušných pozemcích 2639/18, 2639/210, 2639/17, k.ú. Žižkov

157

019474/2006

5 030 000,00

XXXXXXX, Koněvova 175, Praha 3

127

019255/2006

4 765 432,00

XXXXXXX, Komenského 108, 345 06 Kdyně

 

 

 

minimální kupní cena: 4 713 550,-

Bytová jednotka č. 2486/16  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 901/27281 na společných částech domů čp. 2486, 2487, 2488, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/207, 2639/208, 2639/209, 2639/46, 2639/45, 2639/44 a věcně příslušných pozemcích 2639/206, 2639/212, 2639/42, k.ú. Žižkov

42

017907/2006

2 900 000,00

XXXXXXX, Krohova 60, 160 00 Praha 6

109

019197/2006

2 851 019,00

XXXXXXX, Biskupcova 80, Praha 3

 

 

 

minimální kupní cena: 2 834 950,-

Bytová jednotka č. 2487/16  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 892/27281 na společných částech domů čp. 2486, 2487, 2488, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/207, 2639/208, 2639/209, 2639/46, 2639/45, 2639/44 a věcně příslušných pozemcích 2639/206, 2639/212, 2639/42, k.ú. Žižkov

98

018812/2006

3 057 000,00

XXXXXXX, Kunešova 4, Praha 3

17

017680/2006

3 011 111,00

XXXXXXXálík, U kněžské louky 1, Praha 3

20

017684/2006

2 914 453,00

XXXXXXX, Oldřichova 15, 128 00 Praha 2

110

019199/2006

2 851 019,00

XXXXXXX, Biskupcova 80, Praha 3

 

 

 

minimální kupní cena: 2 836 500,-

Bytová jednotka č. 2488/16  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 888/27281 na společných částech domů čp. 2486, 2487, 2488, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/207, 2639/208, 2639/209, 2639/46, 2639/45, 2639/44 a věcně příslušných pozemcích 2639/206, 2639/212, 2639/42, k.ú. Žižkov

141

019456/2006

3 101 001,00

XXXXXXX,Nad Okrouhlíkem 2293/9,182 00 Praha 8

97

018810/2006

3 076 000,00

XXXXXXX, Kunešova 4, Praha 3

19

017683/2006

3 051 111,00

XXXXXXX, U Kněžské louky 1, Praha 3

21

017685/2006

2 914 453,00

XXXXXXX, Oldřichova 15, 128 00 Praha 2

107

019189/2006

2 851 019,00

XXXXXXX, Biskupcova 80, Praha 3

74

018725/2006

2 819 999,00

XXXXXXX, Na Závodí 1321, 396 01 Humpolec

 

 

 

minimální kupní cena: 2 817 900,-

Bytová jednotka č. 2492/15  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 685/27144 na společných částech domů čp. 2492, 2493, 2494, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/52, 2639/53, 2639/54 a věcně příslušných pozemcích 2639/55, 2639/56, k.ú. Žižkov

73

018709/2006

2 551 999,00

XXXXXXX, Na Závodí 1321,396 01 Humpolec

61

018357/2006

2 507 000,00

XXXXXXX, U kněžské louky 4, Praha 3

106

019186/2006

2 471 029,00

XXXXXXX, Biskupcova 80, Praha 3

37

017901/2006

2 470 001,00

XXXXXXX, Česká orlice, Celená 30, 110 00 Praha 1

133

019266/2006

2 452 000,00

XXXXXXX, Horčičkova 10, 149 00 Praha 4

 

 

 

XXXXXXX, Doubravická 1302, 149 00 Praha 4

62

018359/2006

2 404 000,00

XXXXXXX, U kněžské louky 16, Praha 3

66

018425/2006

2 400 550,00

XXXXXXX, Žižkovo nám. 6, Praha 3

103

019182/2006

2 361 500,00

XXXXXXX, U Dejvického rybníčku 2, 160 00 Praha 6

119

019229/2006

2 345 554,00

XXXXXXX, KVF VŠE nám. W.Churchilla 4, Praha 3

121

019238/2006

2 333 334,00

XXXXXXX, Komenského 108, 345 06 Kdyně

55

018126/2006

2 317 651,00

XXXXXXX, Kubelíkova 38, Praha 3

113

019209/2006

2 300 000,00

XXXXXXX, Fričova 7/2501, 120 00 Praha 2

147

019463/2006

2 267 652,00

XXXXXXX, Husitská 127/92, Praha 3

 

 

 

XXXXXXX, Sobůlky 140, 697 01 Kyjov

146

019462/2006

2 267 651,00

XXXXXXX, U Pekárny 1088, 580 01 Havlíčkův Brod

 

 

 

minimální kupní cena: 2 267 650,-

2.         prodej bytových jednotek s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím  podílem na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb. a na pozemcích  věcně příslušných vše  k. ú. Žižkov účastníkům výběrového řízení, kteří se umístili  na prvním místě

3.         prodej zájemci, který  se umístil na  2. místě v  případě, že se zájemce , který se umístil na prvním místě,  nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy v souladu s příslušnými OSŘ  a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech

4.         vyřazení XXXXXXXX z výběrového řízení vzhledem k tomu, že neposkytl žádné identifikační údaje

III.       u k l á d á

                   1.        M. Českému, starostovi městské části

                  1. 1.     podepsat jednotlivé kupní smlouvy  schválené Radou městské části

Milan  Č e s k ý
starosta městské části