Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2006 č. 42701

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej 13ti nově vybudovaných a 3 volných stávajících  bytových jednotek v domech K Lučinám 2461/3, 2462/5, 2463/7, K Lučinám 2465/13, K Lučinám 2467/17, 2468/19, K Lučinám 2486/4, 2487/6, 2488/8, K Chmelnici 2492/3, 2493/5, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z vyhodnocení  výběrového  řízení  na  prodej 13ti nově vybudovaných a 3 volných stávajících bytových jednotek v  domech K Lučinám 2461/3, 2462/5, 2463/7, K Lučinám 2465/13, K Lučinám 2467/17, 2468/19, K Lučinám 2486/4, 2487/6, 2488/8, K Chmelnici 2492/3, 2493/5, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení

II.       s c h v a l u j e

1.      vyhodnocení výběrového řízení na prodej 13ti nově vybudovaných a 3 volných stávajících  bytových jednotek dle zák.č. 72/94 Sb. – umístění účastníků dle jednotlivých bytových jednotek

Bytová jednotka č. 2461/18  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 719/30375 na společných částech domů čp. 2461, 2462, 2463, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/36, 2639/35, 2639/34 a věcně příslušných pozemcích 2639/33, 2639/181, 2639/32, k.ú. Žižkov

obálka č.

čj.

 kupní cena

jméno a adresa účastníka výběrového řízení

75

018727/2006

2 701 999,00

XXXXXXX, Na Závodí 1321, 396 01 Humpolec

18

017682/2006

2 701 111,00

XXXXXXX, U Kněžské louky 1, Praha 3

67

018426/2006

2 650 550,00

XXXXXXX, Žižkovo nám. 6, Praha 3

22

017687/2006

2 644 813,00

XXXXXXX, Oldřichova 15, 128 00 Praha 2

108

019194/2006

2 621 019,00

XXXXXXX, Biskupcova 80, Praha 3

 

 

 

minimální kupní cena: 2 586 950,-

Bytová jednotka č. 2462/17  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 416/30375 na společných částech domů čp. 2461, 2462, 2463, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/36, 2639/35, 2639/34 a věcně příslušných pozemcích 2639/33, 2639/181, 2639/32, k.ú. Žižkov

30

017885/2006

1 550 000,00

XXXXXXX, Na Parukářce 1931/6, Praha 3

132

019264/2006

1 511 000,00

XXXXXXX, Horčičkova 10, 149 00 Praha 4

 

 

 

XXXXXXX, Doubravická 1302, 149 00 Praha 4

85

018750/2006

1 445 670,00

XXXXXXX, Hošťálkova 12, 169 00 Praha 6

161

019478/2006

1 426 000,00

XXXXXXX, Hornopolní 2833/53, 702 00 Ostrava 1

76

018729/2006

1 406 150,00

XXXXXXX, Dlouhá 618/14, 110 00 Praha 1

6

016681/2006

1 406 010,00

XXXXXXX, Jeseniova 67, Praha 3

63

018397/2006

1 369 333,00

XXXXXXX, Student Agency, Ječná 39, 120 00 Praha 2

77

018732/2006

1 356 150,00

XXXXXXX, Hollarovo nám. 351/13, Praha 3

 

 

 

minimální kupní cena: 1 319 050,-

Bytová jednotka č. 2462/18  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 538/30375 na společných částech domů čp. 2461, 2462, 2463, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/36, 2639/35, 2639/34 a věcně příslušných pozemcích 2639/33, 2639/181, 2639/32, k.ú. Žižkov

86

018752/2006

1 801 050,00

XXXXXXX, Hošťálkova 12, 169 00 Praha 6

7

016682/2006

1 725 010,00

XXXXXXX, Jeseniova 67, Praha 3

 

 

 

minimální kupní cena: 1 667 800,-

Bytová jednotka č. 2463/15  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 888/30375 na společných částech domů čp. 2461, 2462, 2463, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/36, 2639/35, 2639/34 a věcně příslušných pozemcích 2639/33, 2639/181, 2639/32, k.ú. Žižkov

43

017909/2006

3 105 000,00

XXXXXXX, Krohova 60, 160 00 Praha 6

 

 

 

minimální kupní cena: 3 055 050,-

Bytová jednotka č. 2463/16  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 423/30375 na společných částech domů čp. 2461, 2462, 2463, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/36, 2639/35, 2639/34 a věcně příslušných pozemcích 2639/33, 2639/181, 2639/32, k.ú. Žižkov

38

017903/2006

1 650 000,00

XXXXXXX, Na Parukářce 1931/6, Praha 3

88

018760/2006

1 608 525,00

XXXXXXX, Hošťálkova 12, 169 00 Praha 6

9

016685/2006

1 555 010,00

XXXXXXX, Jeseniova 67, Praha 3

64

018398/2006

1 489 999,00

XXXXXXX, Student Agency, Ječná 39, 120 00 Praha 2

 

 

 

minimální kupní cena: 1 450 800,-

2.         prodej bytových jednotek s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím  podílem na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb. a na pozemcích  věcně příslušných vše  k. ú. Žižkov účastníkům výběrového řízení, kteří se umístili  na prvním místě

3.         prodej zájemci, který  se umístil na  2. místě v  případě, že se zájemce , který se umístil na prvním místě,  nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy v souladu s příslušnými OSŘ  a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech

4.         vyřazení XXXXXXXXX z výběrového řízení vzhledem k tomu, že neposkytl žádné identifikační údaje

III.       u k l á d á

                   1.        M. Českému, starostovi městské části

                  1. 1.     podepsat jednotlivé kupní smlouvy  schválené Radou městské části

Milan  Č e s k ý
starosta městské části