Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 9. 2005 č. 381

k návrhu Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části včetně informace k novému znění zákona o střetu zájmů

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            návrh Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 3 předložený klubem zastupitelů DJK

 

 

II.        u k l á d á

 

            1.         předkladateli /předsedovi klubu zastupitelů DJK/

 

                        1. 1.     připravit   na  příští  schůzi zastupitelstva  konečnou  verzi  Etického kodexu  člena zastupitelstva M. č. Praha 3 v souladu s platnými právními předpisy

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části