Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 9. 2005 č. 380

k žádosti o prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy:-  XXXXXXXXXX na bytovou jednotku č. 2492/16, K Chmelnici 2492/3, k. ú. Žižkov, Praha 3 - XXXXXXXXXXX na bytovou jednotku č. 2463/9, K Lučinám 7, k. ú. Žižkov, Praha 3 - XXXXXXXXXXX na bytovou jednotku č. 2463/7, K Lučinám 7, k. ú.  Žižkov, Praha 3¨- XXXXXXXXXX na bytovou jednotku č. 2463/6, K Lučinám 7, k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            žádost o prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy:

            -          XXXXXXXXXXXX na bytovou jednotku č. 2492/16, K Chmelnici 2492/3, k. ú. Žižkov, Praha 3 ze dne 15. 8. 2005

 

            -          XXXXXXXXXXXX na bytovou jednotku č. 2463/9, K Lučinám 7, k. ú. Žižkov, Praha 3 ze dne 12. 9. 2005

 

            -          XXXXXXXXXXXX na bytovou jednotku č. 2463/7, K Lučinám 7, k. ú. Žižkov, Praha 3 ze dne 5. 9. 2005

 

            -          XXXXXXXXXXXX na bytovou jednotku č. 2463/6, K Lučinám 7, k. ú. Žižkov, Praha 3 ze dne 5. 9. 2005

            které jsou přílohou č. 1 – 4 tohoto usnesení

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

-           prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy XXXXXXXXXXX na bytovou jednotku č.2492/16, K Chmelnici     2492/3, k. ú. Žižkov, Praha 3 a to o 60 dní

 

            -          prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy XXXXXXXXXXX na bytovou   jednotku  č. 2463/9,  K  Lučinám 7, k.  ú.  Žižkov, Praha  3

                        a to do 7. 1. 2006 při zachování všech slev dle Pravidel prodeje           

            -          prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy XXXXXXXXX na  bytovou jednotku č. 2463/7, K Lučinám 7, k. ú. Žižkov, Praha 3 a              to do 7. 1. 2006 při zachování všech slev dle Pravidel prodeje

 

            -          prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy XXXXXXXXX  na bytovou jednotku č. 2463/6, K Lučinám 7, k. ú. Žižkov, Praha 3  a             to do 7. 1. 2006 při zachování všech slev dle Pravidel prodeje

 

 

III.      p o v ě ř u j e

 

            Radu městské části

 

            k prodlužování termínů podpisu kupních smluv pro prodej bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., maximálně o 2 měsíce

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části