Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 9. 2005 č. 377

k odvolání Mgr. Štěpána Bunzáka  z funkce tajemníka výboru pro realizaci majetku  Zastupitelstva městské části a jmenování Ing. Michaely Čížkové tajemníkem výboru pro realizaci majetku Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         o d v o l á v á

 

            Mgr. Štěpána Bunzáka  z funkce tajemníka výboru pro realizaci majetku Zastupitelstva městské části

 

 

II.        j m e n u j e

 

            Ing. Michaelu Čížkovou tajemníkem výboru pro realizaci majetku Zastupitelstva městské části

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části