Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 9. 2005 č. 374

k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 352 ze dne 21. 6. 2005 ke koupi pozemků a staveb ve vnitrobloku Biskupcova, Jeseniova, Ambrožova, Jana Želivského – objektu na pozemku parc. č. 4089/2, garáží na pozemku parc. č. 4089/12 a pozemků parc. č. 4089/1, 4089/2, 4089/7, 4089/8, 4089/9, 4089/10 a 4089/12, vše v katastrálním území Žižkov – vyhodnocení zadávacího řízení

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         r e v o k u j e

 

            usnesení Zastupitelstva městské části č. 352 ze dne 21. 6. 2005 ke koupi pozemků a staveb ve vnitrobloku Biskupcova, Jeseniova, Ambrožova, Jana Želivského – objektu na pozemku parc. č. 4089/2, garáží na pozemku    parc. č. 4089/12 a pozemků parc. č. 4089/1, 4089/2, 4089/7, 4089/8,  4089/9, 4089/10 a 4089/12, vše v katastrálním území Žižkov –  vyhodnocení zadávacího řízení v bodě II. takto:

 

            s c h v a l u j e

 

            koupi pozemků a staveb ve vnitrobloku Biskupcova, Jeseniova,  Ambrožova, Jana Želivského – objektu na pozemku parc. č. 4089/2,           garáží na pozemku parc. č. 4089/12 a pozemků parc. č. 4089/1,  4089/2, 4089/7, 4089/8,  4089/9, 4089/10 a 4089/12, vše v katastrálním  území Žižkov od České spořitelny, a. s. za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 29 500 000 Kč      

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části