Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 6. 2005 č. 369

k přijetí půjčky od společnosti Pražská parkovací a.s.

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

přijetí půjčky ve výši 15 mil. Kč od společnosti Pražská parkovací a.s.

 

 

II.        u k l á d á

 

            1.         M. Českému, starostovi městské části

 

                        1. 1.     podepsat příslušnou smlouvu se společností Pražská parkovací, a.s.

 

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části