Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 6. 2005 č. 368

k žádosti o odejmutí pozemků parc. č. 3544/1, 3544/2, 3544/3, 3544/4, 3544/5, 3544/6, 3544/7, 3545/1, 3545/2, 3545/3, 3546/1, 3546/2, 3546/3, 3546/4, 3546/5, 3546/6, 3547/1 a 3547/2 vše k. ú. Žižkov, Praha 3, podmíněné žádostí o svěření pozemku parc. č. 3541/103 k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

žádost o odejmutí pozemků parc. č. 3544/1, 3544/2, 3544/3, 3544/4, 3544/5, 3544/6, 3544/7, 3545/1, 3545/2, 3545/3, 3546/1, 3546/2, 3546/3, 3546/4, 3546/5, 3546/6, 3547/1 a 3547/2 vše k. ú. Žižkov, Praha 3, za předpokladu,   že bude hl. m. Prahou schválena žádost o svěření pozemku parc. č. 3541/103 k. ú. Žižkov, Praha 3

 

 

II.        u k l á d á

 

            1.         M. Českému, starostovi městské části

 

                        1. 1.     požádat Zastupitelstvo hl. m. Prahy o odejmutí výše uvedených  pozemků podmíněné svěřením výše uvedeného pozemku

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části