Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 6. 2005 č. 363

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada, příspěvková organizace

Zastupitelstvo městské části

  

I.         s c h v a l u j e

 

            změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada,     příspěvková organizace, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1.         M. Českému, starostovi městské části

 

1. 1.     podepsat   změnu   zřizovací   listiny,  která  je  přílohou  tohoto usnesení        

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části