Usnesení zastupitelstva ze dne 29. 9. 2004 č. 272

k návrhu na změny v obsazení výborů Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í

rezignaci Michala Kuciána z funkce:

- člena výboru pro privatizaci bytového fondu

- místopředsedy výboru pro realizaci majetku

- předsedy výboru pro řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov

rezignaci Blaženy Císařové z funkce:

- předsedkyně a člena výboru pro realizaci majetku

rezignaci MUDr. Jiřího Jungwirtha z funkce:

- člena výboru pro územní rozvoj a dopravu

II.  o d v o l á v á

1.1. Michala Kuciána z funkce člena výboru pro privatizaci bytového fondu

1.2. Marii Koksovou z funkce člena výboru pro privatizaci bytového fondu

1.3. Michala Kuciána z funkce místopředsedy výboru pro realizaci majetku

1.4. Jana Plívu z funkce člena výboru pro realizaci majetku

1.5. Marii Koksovou z funkce člena výboru pro správu grantového a podpůrného fondu městské části

1.6. Michala Kuciána z funkce předsedy výboru pro řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov

1.7. Ing. Bohuslava Nigrina z funkce člena výboru pro řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov

1.8. Blaženu Císařovou z funkce předsedkyně a člena výboru pro realizaci majetku

1.9. MUDr. Jiřího Jungwirtha z funkce člena výboru pro územní rozvoj a dopravu

III.  j m e n u j e

2.1. Ing. Bohuslava Nigrina do funkce člena výboru pro privatizaci bytového fondu

2.2. Miroslava Hluchého do funkce člena výboru pro privatizaci bytového fondu

2.3. Jana Plívu do funkce místopředsedy výboru pro realizaci majetku

2.4. Vlastimilu Vrabcovou do funkce člena výboru pro realizaci majetku

2.5. Miroslava Hluchého do funkce člena výboru pro správu grantového a podpůrného fondu městské části

2.6. Ing. Bohuslava Nigrina do funkce předsedy výboru pro řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov

2.7. Ing. Jana Holuba do funkce člena výboru pro řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov

2.8. Ing. Daniela Reisiegela do funkce předsedy výboru pro realizaci majetku

2.9. Milenu Kozumplíkovou do funkce člena výboru pro územní rozvoj a dopravu

Milan Č e s k ý
starosta městské části