Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 9. 2003 č. 120

k vyúčtování daru Občanského sdružení ZA TROJKU

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
vyúčtování finančních prostředků ve výši 300 000 Kč poskytnutých z rozpočtu Městské části Praha 3 Občanskému sdružení ZA TROJKU

Milan Č e s k ý
starosta městské části