Předběžný časový plán zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 v roce 2019

Jednání Zastupitelstva městské části se konají zpravidla od 15 hodin.

pořadové číslo jednání datum
1.

19. března

2. 11. června
3. 17. září
4. 17. prosince