Předběžný časový plán zasedání Zastupitelstva městské části v roce 2018

pořadové číslo jednání datum
21. 20. března
22. 12. června
23. 18. září
24. 18. prosince