Předběžný časový plán zasedání Zastupitelstva městské části v roce 2017

pořadové číslo jednání datum
16. 24. ledna (úterý)
17. 21. března (úterý)
18. 20. června (úterý)
19. 19. září (úterý)
20. 19. prosince (úterý)

Předběžný časový plán zasedání Zastupitelstva městské části v roce 2018

pořadové číslo jednání datum
21. 20. března
22. 19. červma
23. 18. září
24. 18. prosince