Předběžný časový plán zasedání Zastupitelstva městské části v roce 2017

pořadové číslo jednání datum
16. 24. ledna (úterý)
17. 21. března (úterý)
18. 20. června (úterý)
19. 19. září (úterý)
20. 19. prosince (úterý)