Mgr. Rut  Ondřej
Politická příslušnost Ž(n)S
E-mail rut.ondrej@praha3.cz
Telefonní číslo 608766603