Ing.,MBA Zábojník  Zdeněk
Politická příslušnost ČSSD
E-mail zabojnik.zdenek@praha3.cz