Ing., Mgr. Ropková  Irena
Politická příslušnost ČSSD
E-mail ropkova.irena@praha3.cz