Ing. Mikeska  Tomáš
Politická příslušnost Ž(n)S
E-mail mikeska.tomas@praha3.cz
Telefonní číslo 777012248