Ing. Mikuláš  Mojmír
Politická příslušnost Koalice pro Prahu 3
E-mail mikulas.mojmir@praha3.cz