Ing. Vokál  Jan
Politická příslušnost TOP 09
E-mail vokal.jan@praha3.cz