Papež  Michal
Politická příslušnost ODS
E-mail papez.michal@praha3.cz