JUDr. Zachariášová  Lucia
Politická příslušnost Ž(n)S
E-mail zachariasova.lucia@praha3.cz
Telefonní číslo 774074827