Ing. Nováková  Gabriela
Politická příslušnost Volba pro město – nezávislí kandidáti
E-mail Novakova.gabriela@praha3.cz