PhDr. Ph.D. Říhová  Lýdia
Politická příslušnost Koalice pro Prahu 3
E-mail rihova.lydia@praha3.cz