Dotační systém městské části Praha 3 je zaměřen na podporu širokého spektra veřejných sociálních, zdravotních, kulturních, výchovných, volnočasových a ekologických aktivit určených pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny.

Dotační programy

Dotační program pro oblast kultury

Dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu

KONTAKTNÍ OSOBA:
Bc. Petra Mrkvičková
e-mail: petram@praha3.cz
tel.: 222 116 325

KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Milan Hausner
e-mail: hausner.milan@praha3.cz
tel.: 222 116 509
KONTAKTNÍ OSOBA:
Mgr. Alena Gotmanovová

e-mail: alenag@praha3.cz
tel.: 222 116 335

Dotační program pro oblast životního prostředí

Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví

Dotační program pro oblast památkové péče

KONTAKTNÍ OSOBA:

ing. Roman Březina

e-mail: brezina.roman@praha3.cz

tel.č. 222 116 479

KONTAKTNÍ OSOBA:
Bc. Kateřina Tůmová
e-mail: katerinal@praha3.cz
tel.: 222 116 481

 

KONTAKTNÍ OSOBA:
Ak. arch. Tomáš Slepička

e-mail: tomassl@praha3.cz

tel.: 222 116 149