Mandát výborů Zastupitelstva MČ Praha 3 skončil dnem voleb do zastupetelstev měst a obcí 5. října 2018. Složení výborů ZMČ Praha 3 určí ustavující jednání nově zvoleného zastupitelstva vzešlého z voleb.


předseda: Tomáš Kalivoda
členové: Pavel Ambrož, Helena Ganická (helena.ganicka@zeleni.cz, 605 436 135), Jan Vokál, Ivan Holeček, Šárka Jakoubková, Gabriela Pecićová, Marek Korejs (korejsmarek@email.cz), Lenka Cejpková
tajemník: Bc. Iva Satrapová

Oblast činnosti Výboru pro dotační politiku

Je poradním orgánem Zastupitelstva městské části pro oblast správy Dotačního fondu dle zásad fondu schválených Zastupitelstvem městské části. Více o Dotačním fondu zde

Svá stanoviska a návrhy předkládá výbor Zastupitelstvu, popřípadě Radě městské části Praha 3 ve věcech jí svěřených.

Jednací řád výboru ZMČ

Zápisy z jednání výboru v aktuálním volebním období