předsedkyně: Lucia Zachariášová
členové: Simeon Popov, Miroslav Rubáš,Tomáš Štampach, Alena Hronová, Martin Brožek, Tomáš Sunegha
tajemník: Sněžana Pellarová

Oblast činnosti Výboru kontrolního:
Je poradním orgánem Zastupitelstva městské části pro úsek kontrolní činnosti.
Výbor kontrolní zejména:

  • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva městské částí a Rady městské části
  • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části v oblasti Samostatné působnosti
  • Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské části

Svá Stanoviska a návrhy předkládá výbor Zastupitelstvu městské části popřípadě, radě městské části ve věcech jí svěřených.

Jednací řád výboru ZMČ

Zápisy z jednání výboru v aktuálním volebním období