Mandát výborů Zastupitelstva MČ Praha 3 skončil dnem voleb do zastupetelstev měst a obcí 5. října 2018. Složení výborů ZMČ Praha 3 určí ustavující jednání nově zvoleného zastupitelstva vzešlého z voleb.


předseda: Tomáš Štampach
členové: Miroslav Fabík, Ing. Daniel Vlček, Vladimír Švorba, Irena Ropková, David Gregor, Tomáš Mikeska, Andrea Polívková, Vladislava Hujová
tajemník: Ing. Lenka Sajfrtová

Oblast činnosti Výboru finančního
Je poradním orgánem Zastupitelstva městské části pro oblast hospodařeni s majetkem a finančními prostředky městské části Praha 3.

Výbor finanční zejména:

  • provádí kontrolu hospodařeni s majetkem s finančními prostředky městské části Praha 3
  • plní další úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské části

Svá stanoviska a návrhy předkládá výbor Zastupitelstvu městské části, popřípadě Radě městské části ve věcech ji svěřených.

Jednací řád výboru ZMČ.

Zápisy z jednání výboru v aktuálním volebním období