předseda: Jiří Ptáček
místopředseda: Jiří Beran
členové: Jaroslav Štěpán, Ivan Holeček, Jan Knyttl, Roman Nováček, Bohdan Ganický, Tomáš Štampach
tajemník: Tomáš Hilmar

Rada městské části schválila zřízení a působnosti komisí Rady městské části na základě usnesení č. 967 ze dne 25. 11. 2014.

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro oblast zlepšování informačních systémů Úřadu městské části Praha 3 a prezentace radnice prostřednictvím webových stránek.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty a připomínky v oblasti informačních systémů a webu. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro informatiku a web:

  • projednává koncepci IT systému ÚMČ Praha 3, organizací a zařízení, které městská část založila, zřídila nebo vlastní, s cílem zefektivnění a zrychlení rozhodovacích procesů s využitím IT,
  • projednává návrh investic do IT systému ÚMČ a organizací a zařízení, které městská část založila, zřídila nebo vlastní,
  • projednává koncepci komunikace radnice s veřejností, transparence rozhodovacích procesů a participace veřejnosti v procesech radnice,
  • projednává organizační a technická opatření zabezpečující otevřenost radnice, transparentnost úředních a rozhodovacích procesů a celkovou vstřícnost k občanům,
  • projednává a navrhuje strukturu oficiální webových stránek městské části Praha 3,
  • projednává a navrhuje realizaci nových komunikačních forem a aktualizaci stávajících,
  • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Jednací řád komise RMČ

Zápisy z jednání komise v aktuáním volebním období