Usnesení rady č. 100 ze dne 24.2. 2010

k prodeji budovy s č.p. 2112 postavené na pozemku parc. č. 3813, včetně pozemku parc. č. 3813 a pozemku parc. č. 3812, vše v k.ú. Vinohrady, společnosti AMBULATORIUM Vinohrady, a.s., IČ 282 23 667

č.j.: 102/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 100

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k prodeji budovy s č.p. 2112 postavené na pozemku parc. č. 3813, včetně pozemku parc. č. 3813 a pozemku parc. č. 3812, vše v k.ú. Vinohrady, společnosti AMBULATORIUM Vinohrady, a.s., IČ 282 23 667

 

 

Rada městské části 

 

 

I.   doporučuje

 

         Zastupitelstvu městské části

         schválit

         prodej budovy s č.p. 2112 postavené na pozemku parc. č. 3813, včetně pozemku parc. č. 3813 a pozemku parc. č. 3812, vše v k.ú. Vinohrady, společnosti AMBULATORIUM Vinohrady, a.s., IČ 282 23 667, za cenu stanovenou dohodou ve výši 8 700 000 Kč

 

II.      ukládá

 

         1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty městské části

         1.1. předložit tento materiál  Zastupitelstvu městské části k projednání

 

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                   Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části