Usnesení rady č. 17 ze dne 13.1. 2010

k žádosti o odejmutí svěření čtyř garáží, nacházejících se na pozemcích parc.č. 2182/19, 2182/31, 2182/42, 2182/44, 2388/3, 2388/4, 2388/5, vše v k.ú. Žižkov, a odejmutí svěření dvou pozemků parc.č. 2182/19 a 2182/31, vše v k.ú. Žižkov

č.j.: 21/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 17

ze dne 13. 1. 2010

 

 

k žádosti o odejmutí svěření čtyř garáží, nacházejících se na pozemcích parc.č. 2182/19, 2182/31, 2182/42, 2182/44, 2388/3, 2388/4, 2388/5, vše v k.ú. Žižkov, a odejmutí svěření dvou pozemků parc.č. 2182/19 a 2182/31, vše v k.ú. Žižkov

 

 

Rada městské části  Praha 3

 

 

I.       doporučuje

 

         Zastupitelstvu městské části

 

schválit

žádost o odejmutí svěřeníčtyř garáží, nacházejících se na pozemcích parc.č. 2182/19, 2182/31, 2182/42, 2182/44, 2388/3, 2388/4, 2388/5, vše v k.ú. Žižkov, a odejmutí svěření dvou pozemků parc.č. 2182/19 a 2182/31, vše v k.ú. Žižkov

 

 

II.      ukládá

 

  1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty městské části

1.1. předložit žádost o odejmutí svěření výše citovaných nemovitostí k projednání Zastupitelstvu městské části

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                          Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                       starostka městské části