Usnesení rady č. 16 ze dne 13.1. 2010

k volným bytům

č.j.: 19/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 16

ze dne 13. 1. 2010

 

 

k volným bytům

 

 

Rada městské části

 

 

I.       bere na vědomí

 

          tyto volné byty:                                                       

          Ambrožova 3/2409, byt č. 8, pův. I. kat                70,3 m2

          Hollarovo nám. 3/2259, byt č. 2, pův. I. kat.          42,3 m2

          Hollarovo nám. 3/2259, byt č. 3, pův. I. kat.          43,9 m2

          Hollarovo nám. 5/2260, byt č. 21, pův. I. kat.        43,1 m2

          Jeseniova 39/450, byt č. 23, pův. I. kat.                 74,5 m2

          Koněvova 157/2416, byt č. 14, pův. I. kat.            56,3 m2

          Na Vápence 25/2443, byt č. 26, pův. I. kat.           66,3 m2

          Přemyslovská 33/1659, byt č. 11, pův. I. kat.         47,4 m2                

          Žerotínova 48/1902, byt č. 17, pův. I. kat.             28,6 m2

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                          Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                      starostka městské části