Usnesení rady č. 182 ze dne 24.3. 2010

k pověření SKM Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na ustavujících schůzích shromáždění vlastníků jednotek domů ulice Habrová 2638, 2639, 2641, 2642, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659 a ulice Jičínská 1786

č.j.: 205/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 182

ze dne 24. 3. 2010

 

 

k pověření SKM Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na ustavujících schůzích shromáždění vlastníků jednotek domů ulice Habrová 2638, 2639, 2641, 2642, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659 a ulice Jičínská 1786

 

 

Rada městské části

 

 

I.   bere na vědomí

 

         pozvánky na ustavující schůze shromáždění vlastníků jednotek domů, které jsou přílohou tohoto usnesení:

 

Habrová 2659                     dne 4. 5. 2010 v 17:00 hod.

Habrová 2658                     dne 4. 5. 2010 v 19:00 hod.

Habrová 2657                     dne 6. 5. 2010 v 17:00 hod.

Habrová 2656                     dne 6. 5. 2010 v 19:00 hod.

Habrová 2655                     dne 11. 5. 2010 v 17:00 hod.

Habrová 2642                     dne 11. 5. 2010 v 19:00 hod.

Habrová 2641                     dne 13. 5. 2010 v 17:00 hod.

Habrová 2639                     dne 13. 5. 2010 v 19:00 hod.

Habrová 2638                     dne 18. 5. 2010 v 17:00 hod.

Jičínská 1786                      dne 18. 5. 2010 v 19:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  
  2. pověřuje

 

Správu komunálního majetku Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na ustavujících schůzích shromáždění vlastníků jednotek domů:

 

Habrová 2659                    

Habrová 2658                    

Habrová 2657                    

Habrová 2656                    

Habrová 2655                    

Habrová 2642                    

Habrová 2641                    

Habrová 2639                    

Habrová 2638                    

                  Jičínská 1786

    

 

III.    ukládá

 

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat pozvánky na ustavující schůze shromáždění vlastníků jednotek

 

2. Správě komunálního majetku Praha 3, a. s.

2.1. hlasovat ve věci dle znalosti situace a zájmu MČ Praha 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části